arrow-intranet-overlay.png
R.K.B.S. Don Bosco  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Het onderwijs op RKBS Don Bosco

Op RKBS Don Bosco vinden wij het van belang dat kinderen na acht jaar onderwijs op de Don Bosco kunnen zeggen: ‘Ik heb het erg leuk gehad én ik heb veel geleerd’. Plezier in school vinden wij erg belangrijk. Relatie en prestatie gaan daarom bij ons op school hand in hand. Leren is een sociaal proces wat je samen doet in de klas en in de school.

 

Kernwaarden

De vijf kernwaarden van de school zijn:

           Het kind, besluiten en acties worden genomen in het belang van de kinderen

    ◦       Plezier, met plezier naar school gaan

    ◦       Respect, met eerbied voor jezelf, de ander en de omgeving

    ◦       Veiligheid, met zelfvertrouwen ook de ander vertrouwen, jezelf veilig voelen om jezelf kunnen te zijn

    ◦       Betrokkenheid, het nemen en delen van verantwoordelijkheid, betrokken zijn bij het leerproces

 

Missie

De missie komt voort uit de kernwaarden van de school. 

RKBS Don Bosco… een fijne plek om samen te spelen, te leren en te werken. 

Deze missie geeft aan waar we voor staan en tegelijkertijd waar we aan moeten blijven werken.

 

Visie

Wij werken met het adaptieve concept om de onderwijsvisie vorm te geven. Adaptief onderwijs is een onderwijsconcept waarbij het kind centraal staat. Adaptief onderwijs is onderwijs dat voldoet aan een drietal basisbehoeften van leerlingen: Relatie, Competentie en Autonomie. Als aan de drie basisbehoeften voldaan wordt, hebben kinderen plezier in school. ’Onderwijs dat elke leerling tot zijn recht laat komen, onderwijs waarin elke leerling zich op z’n plaats voelt. Op onze school zorgen wij er met elkaar voor dat iedereen zich veilig, gerespecteerd en betrokken voelt. Het (samen) leren en ontwikkelen staat centraal waarbij ieders talenten, eigenheid en intelligentie worden aangesproken.

 

De kern van ons onderwijs

Lezen, taal, rekenen en spelling vormen bij ons de basis, wij zijn ervan overtuigd dat kinderen deze basis moet bezitten om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Daarnaast werken wij aan 21ste eeuwse vaardigheden,  zoals samenwerken, probleemoplossend denken, presenteren, ICT geletterdheid, kritisch denken, communiceren en sociale vaardigheden.

 

Identiteit

De Don Bosco is een Rooms Katholieke school. De gehanteerde normen en waarden komen voort uit de identiteit van de school. De katholieke grondslag geeft richting aan de waarden van de school. In de praktijk is dat te zien aan de dagopeningen, de vieringen en de catechese lessen.