arrow-intranet-overlay.png
R.K.B.S. Don Bosco  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png
 

De schoolgids

In onze schoolgids leest u hoe wij het onderwijs op onze school vormgeven.

 

Het jaarkatern

In het jaarkatern vindt u alle relevante zaken van het lopende schooljaar. Aan het begin van ieder schooljaar reiken we het jaarkatern digitaal uit.

 

Rooms-katholieke grondslag

RKBS Don Bosco is een basisschool met een Rooms-katholieke grondslag. Deze levensbeschouwing vormt voor de school een inspiratiebron. Dit betekent dat verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, liefde en respect belangrijke waarden zijn. Deze waarden zijn de basis van het dagelijks handelen van de leerkrachten. Zij zijn een voorbeeld voor de kinderen. De school probeert op die manier de kinderen deze waarden te laten ervaren. Dit betekent ook dat de kinderen leren open te staan voor verschillen in de samenleving, zoals mensen met een andere culturele achtergrond, religie of afkomst, zonder de eigen identiteit en tradities te verliezen. De Don Bosco is een gemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders, waar mensen elkaar waarderen. De school is een veilige omgeving, waarin ruimte is voor de eigenheid van mensen.

In de praktijk is de Rooms-katholieke grondslag als volgt te zien:

  • Leerkrachten handelen vanuit de christelijke waarden: verantwoordelijkheid rechtvaardigheid, liefde en respect. Zij dagen kinderen uit om na te denken wat dit in de praktijk voor hen betekent.
  • De school stimuleert samenwerken en zorgen voor elkaar.
  • De kinderen ontwikkelen zich levensbeschouwelijk met behulp van een methode voor levensbeschouwing (Hemel en Aarde).
  • Het gezamenlijk vieren van Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Palmpasen en Pasen.
  • De kinderen krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan de eerste communie.
  • Aan het eind van groep 8 zijn de kinderen bekend met de inhoud en betekenis van de tradities en rituelen van de katholieke levensbeschouwing.
  • Aan het eind van groep 8 hebben de kinderen een basiskennis verworven van verschillende geestelijke en levensbeschouwelijke stromingen.

Vieringen nemen op onze school een belangrijke plaats in. Bij feesten en vieringen zijn verhalen en tradities belangrijk. Iedere viering heeft een eigen karakter. De meeste vieringen worden met alle groepen samen gevierd. Wij verwachten dat alle leerlingen aan de vieringen van school deelnemen.

 

Methode Hemel en aarde

Voor het geven van catechese gebruiken wij de methode Hemel en Aarde. Deze methode werkt met thema’s, elke periode staat er een nieuw thema centraal. Alle klassen werken aan dit thema. Hier onder kunt u zien waar wij mee bezig zijn (of wat wij al hebben afgerond).