arrow-intranet-overlay.png
R.K.B.S. Don Bosco  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Het onderwijs op RKBS Don Bosco 

Op RKBS Don Bosco vinden wij het van belang dat kinderen na acht jaar onderwijs op de Don Bosco kunnen zeggen: ‘Ik heb het erg leuk gehad en ik heb veel geleerd’. Plezier in school vinden wij erg belangrijk. Relatie en prestatie gaan daarom bij ons op school hand in hand. Leren is een sociaal proces wat je samen doet in de klas en in de school.

 

 Kernwaarden

De gehanteerde normen en waarden komen voort uit de identiteit van de school. De katholieke grondslag geeft richting aan de waarden van de school. De missie en visie komen voort uit de kernwaarden van de school. De kernwaarden van de school zijn:

 • Plezier
 • Respect
 • Veiligheid
 • Betrokkenheid
 • Ontwikkeling
 • Leren
 • Samenwerken
 

De missie

RKBS Don Bosco… een fijne plek om samen te spelen, te leren en te werken. 

don_bosco

Op onze school zorgen wij er met elkaar voor dat iedereen zich veilig, gerespecteerd en betrokken voelt. Het (samen) leren en ontwikkelen staat centraal waarbij ieders talenten, eigenheid en intelligentie worden aangesproken. Het logo van de school heeft een centrale plaats binnen de missie en visie van de school.

 • De kinderen staan voor alle jongens en meisjes van de school, die samen met elkaar spelen, leren en werken.
 • De basis van de vlieger staat voor onze katholieke geloofsovertuiging. De vlieger bestaat uit verschillende kleuren, omdat alle kinderen met verschillende of geen geloofsovertuigingen samen de spil  van de Don Bosco zijn.
 • De wortels zijn goed zichtbaar in het logo. Dat moet ook, want dat is waarmee de boom stevig staat en niet zomaar om kan vallen.
 • De stam staat symbool voor het kind en de relaties met  anderen. Vanuit het kind (de wortels) wordt de weg bewandeld naar de ander, naar ‘samen’ en samenwerking.
 • Tenslotte komt de boom tot volle bloei en groei! Dit staat voor de ontwikkeling van alle kinderen en de samenwerking met elkaar.
 

 De visie

RKBS Don Bosco werkt met het adaptieve concept om de onderwijsvisie vorm te geven.  Adaptief onderwijs is een onderwijsconcept waarbij het kind centraal staat. HAdaptief onderwijs is onderwijs dat voldoet aan een drietal basisbehoeften van leerlingen: Relatie, Competentie en Autonomie. Als aan de drie basisbehoeften voldaan wordt, hebben kinderen plezier in school.

Op onze school zorgen wij er met elkaar voor dat iedereen zich veilig, gerespecteerd en betrokken voelt. Het (samen) leren en ontwikkelen staat centraal waarbij ieders talenten, eigenheid en intelligentie worden aangesproken.

 

 

De schoolgids

In onze schoolgids leest u hoe wij het onderwijs op onze school vormgeven.

 

Het jaarkatern

In het jaarkatern vindt u alle relevante zaken van het lopende schooljaar. Aan het begin van ieder schooljaar reiken we het jaarkatern digitaal uit.

 

Rooms-katholieke grondslag

RKBS Don Bosco is een basisschool met een Rooms-katholieke grondslag. Deze levensbeschouwing vormt voor de school een inspiratiebron. Dit betekent dat verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, liefde en respect belangrijke waarden zijn. Deze waarden zijn de basis van het dagelijks handelen van de leerkrachten. Zij zijn een voorbeeld voor de kinderen. De school probeert op die manier de kinderen deze waarden te laten ervaren. Dit betekent ook dat de kinderen leren open te staan voor verschillen in de samenleving, zoals mensen met een andere culturele achtergrond, religie of afkomst, zonder de eigen identiteit en tradities te verliezen. De Don Bosco is een gemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders, waar mensen elkaar waarderen. De school is een veilige omgeving, waarin ruimte is voor de eigenheid van mensen.

In de praktijk is de Rooms-katholieke grondslag als volgt te zien:

 • Leerkrachten handelen vanuit de christelijke waarden: verantwoordelijkheid rechtvaardigheid, liefde en respect. Zij dagen kinderen uit om na te denken wat dit in de praktijk voor hen betekent.
 • De school stimuleert samenwerken en zorgen voor elkaar.
 • De kinderen ontwikkelen zich levensbeschouwelijk met behulp van een methode voor levensbeschouwing (Hemel en Aarde).
 • Het gezamenlijk vieren van Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Palmpasen en Pasen.
 • De kinderen krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan de eerste communie.
 • Aan het eind van groep 8 zijn de kinderen bekend met de inhoud en betekenis van de tradities en rituelen van de katholieke levensbeschouwing.
 • Aan het eind van groep 8 hebben de kinderen een basiskennis verworven van verschillende geestelijke en levensbeschouwelijke stromingen.

Vieringen nemen op onze school een belangrijke plaats in. Bij feesten en vieringen zijn verhalen en tradities belangrijk. Iedere viering heeft een eigen karakter. De meeste vieringen worden met alle groepen samen gevierd. Wij verwachten dat alle leerlingen aan de vieringen van school deelnemen.

 

Methode Hemel en aarde

Voor het geven van catechese gebruiken wij de methode Hemel en Aarde. Deze methode werkt met thema’s, elke periode staat er een nieuw thema centraal. Alle klassen werken aan dit thema. Hier onder kunt u zien waar wij mee bezig zijn (of wat wij al hebben afgerond).

Thema: Jozef

Kerst- tot voorjaarsvakantie

H&A Jozef Ouderbrief

Het verhaal over Jozef is een van de rijkste vertellingen uit de Bijbel en Koran. Het heeft prachtige levensbeschouwelijke en literaire thema’s: al die dromen die gedroomd en uitgelegd worden, van Jozef, de schenker en de bakker en de Farao. De manier waarop Jozef zich staande houdt in een vreemd land. En bovenal de ontroerende familiegeschiedenis, waarin Jacob zijn lievelingszoon verliest, jaloezie de broers verdeelt en na jaren later de verzoening volgt. Een aflevering met prachtige verhalen en speciale vertellessen.

 

Thema: Gast

Herfst- tot kerstvakantie

 H&A Gast ouderbrief

Gastvrijheid is een belangrijke deugd. Het maakt je een beter en rijker mens als je kunt delen met mensen die je kent, maar ook met mensen die je niet zo goed kent. Ook al moet je daar het drempeltje van onwennigheid en ongemak over. Dat geldt ook voor degene die gast is. Alles voelt een beetje anders als je gast bent. Je bent vooral niet thuis. Een nummer over logeren, pelgrims en bedelmonniken en Zacheüs. En een warme, gastvrije Kerstviering.

Thema: Tijd

Zomer- tot herfstvakantie

Als je er niet over nadenkt, ga je moeiteloos met de tijd om, maar als je er goed over nadenkt, is er niets zo ingewikkeld als de tijd. Wat nu nu is, is straks toen. De tijd ordent en ontregelt, maakt herinneringen en toekomstdromen. Een nummer over Chronos, de maankalender, ouderdom, heilige dagen en timing