arrow-intranet-overlay.png
R.K.B.S. Don Bosco  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Onderwijsresultaat

Op het gebied van onderwijsresultaat worden er naar drie verschillende componenten gekeken. 

  • De scores van de leerlingen van groep 8 op de Eindtoets
  • Sociale competentie
  • Vervolgsucces van onze leerlingen in het voortgezet onderwijs

 

Eindopbrengsten

De leerlingen van groep 8 (die werken met de basisstof van groep 8) doen mee aan de eindtoets voor het basisonderwijs. De eindtoets heeft als onderdelen: rekenen, taal/spelling en informatieverwerking. De school maakt gebruik van de eindtoets om de kwaliteit van het onderwijs te meten. Daarnaast gebruikt de school de eindtoets als hulpmiddel bij het vormen van het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Het gemiddelde van de school wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde. Hierbij het overzicht van het gemiddelde van de afgelopen jaren:

 

Sociale competentie

Om de sociale competentie te meten gebruiken wij twee keer per jaar de SCOL. Dit is een vragenlijst die leerkrachten en leerlingen invullen. Op basis van de resultaten van de vragenlijsten worden er plannen gemaakt voor de groepen en vinden er gesprekken plaats met de vertrouwenspersoon. 

 

Vervolgsucces 

In onderstaand schema is ons verwijzingspercentage naar het voortgezet onderwijs te vinden.