arrow-intranet-overlay.png
R.K.B.S. Don Bosco  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Schoolklimaat en veiligheid

Een school hoort een veilige plek te zijn waar kinderen zich thuis voelen en waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Om aan het positieve en veilige schoolklimaat tegemoet te komen werken wij volgens de principes van Positive Behavior Support (PBS). 

 

Positive Behavior Support (PBS)

PBS staat voor het Positive Behavior Support (PBS). PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. PBS is een aanpak voor alle leerlingen gericht op de hele schoolomgeving, waarbij kinderen worden aangemoedigd om pro-sociaal gedrag te laten zien. Dus niet alleen in de klas, maar ook in de gangen, op het schoolplein en bij activiteiten buiten de school.

Leerlingen weten welk gedrag van ze wordt verwacht

  • Vanuit gemeenschappelijke waarden (respect, veiligheid, betrokkenheid) bepaalt het schoolteam gezamenlijk welk gedrag van kinderen wordt verwacht. Voor alle plekken in en om de school zijn deze gedragsverwachtingen duidelijk benoemd en elke medewerker hanteert dezelfde gedragsverwachtingen

 Gedrag oefenen

  • De gedragsverwachtingen worden regelmatig geoefend en herhaald in de klas, door middel van gedragslessen, zodat kinderen precies weten wat er van hen wordt verwacht. Zo is het makkelijker om het gewenste gedrag te laten zien. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

Belonen en aanmoedigen

  • Om gedrag structureel aan te moedigen, heeft de school een beloningssysteem dat door alle medewerkers van de school wordt gebruikt. De verhouding tussen positieve bekrachtiging van gewenst gedrag en het corrigeren van ongewenst gedrag is 4:1. De aandacht voor ongewenst gedrag wordt klein gehouden. Kinderen kunnen op school muntjes verdienen door positief gedrag te laten zien. Elk muntje wordt individueel afgetekend op de strippenkaart van een kind, en vervolgens gaat het muntje in de klassenpiekenpijp. Als een kind zijn of haar strippenkaart vol heeft kan het kiezen voor een individuele beloning (knuffel mee naar school, op de stoel van juf zitten, schrijven met de nakijkpen en zo zijn ver verschillende dingen waar kinderen uit kunnen kiezen). Als de klassenpiekenpijp vol is gaat de groep kiezen voor een groepsbeloning (extra buiten spelen, in pyama naar school en zo zijn er verschillende dingen waar de groep uit kan kiezen), omdat de klassenpiekenpijk vol is, kan de groep ook een grote munt halen, voor in de schoolpiekenpijp. De schoolpiekenpijp hangt in de gang en als deze vol is, gaan we met de hele school iets leuks doen (de vorige keer deden we verstoppertje met alle kinderen en meesters en juffen door de hele school). 
  • Protocol; Belonen

Consequenties 

  • Wanneer een kind zich niet aan een gedragsverwachting houdt, volgt een consequentie. De consequenties zijn schoolbreed afgesproken. Voor zowel kinderen, als leerkrachten, is dus van tevoren duidelijk hoe de consequentie er uitziet. De consequenties worden geregistreerd.
  • Protocol – Ongewenst gedrag

 

Pesten

Onderdeel van PBS is een ‘Anti-Pest-Programma’. Naast PBS werkt de school met een protocol om pesten tegen te gaan. Pesten is een belangrijk aandachtspunt. Voor pestproblemen zijn geen kant en klare oplossingen. Ieder geval van pesten heeft een andere oorzaak en heeft een eigen aanpak nodig. Eén ding staat voorop: op de Don Bosco wordt pesten niet getolereerd! Als er sprake is van pestgedrag zijn er drie betrokkenen te noemen: degene die pest, degene die gepest wordt en degene die erbij staan. Wij vinden het op school belangrijk dat aan alle betrokkenen aandacht wordt besteed. Daarbij moet goed gekeken worden naar de oorzaak van het probleem. Er wordt zoveel mogelijk oplossingsgericht gesproken met de kinderen.

 

Veiligheidsmeting

Jaarlijks wordt de veiligheid van de leerlingen gemeten door gebruik te maken van ‘Scholen op de kaart’. Dit wordt gedaan bij de kinderen uit groep 6, 7 en 8. 

De sfeer op school                                

Hoe graag ga je naar school?                                                                                                6,2

Hoe veilig je je op school?                                                                                                    8,6

Hoe duidelijk vind je de regels op school?                                                                        7,8

Heb je het naar je zin in de groep?                                                                                      8,1

Hoe tevreden ben je over de omgang met je medeleerlingen?                                       7,7

Het lessen op school

Hoe tevreden ben je over wat je leert op deze school?                                                     8,4

Hoe tevreden ben je over de uitleg van juf of meester?                                                   7,9

Hoe duidelijk vertelt je juf of meester wat je goed of fout doet?                                     7,6

Hoe goed helpt je juf of meester als dat nodig is?                                                              7,9

Rapportcijfer

Welk rapportcijfer geef je de school?                                                                                  7,7

De school was erg nieuwsgierig naar de 6,2 voor het plezier in school. Hier hebben we leerkrachten van groep 6, 7 en 8 gesprekken over gevoerd met de leerlingen. Onze kinderen gaven aan als zij mochten kiezen, dat zij dan liever vakantie of weekend hebben. Dan kunnen zij namelijk zelf bepalen wat zij doen. Uit de gesprekken kwam, dat als zij naar school gaan dat zij dat prima vinden, maar vakantie is toch het lekkerst 🙂 

 

Vertrouwenspersoon

Juf Marieke is onze vertrouwenspersoon. Zij gaat twee maal per schooljaar langs alle klassen om te vertellen wie zij is en wat een vertrouwenspersoon is. Naar aanleiding van de SCOL (de sociale competentiemeter) en de veiligheidmeting voert zijn gesprekken met alle kinderen van groep 4 t/m 8. Indien u iets wenst te bespreken met de vertrouwenspersoon dan kunt u bellen naar 0227-602204 (di en do) of mailen naar mariekevanduin@sarkon.nl