arrow-intranet-overlay.png
R.K.B.S. Don Bosco  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Ouderraad (OR)

Aan onze school is een oudervereniging verbonden: het contactorgaan tussen het team en de ouders/verzorgers voor het organiseren van bijzondere schoolactiviteiten voor de kinderen.

Iedere ouder die een kind op school heeft, is automatisch lid van deze vereniging. Eenmaal per jaar wordt door het bestuur van de oudervereniging (de ouderraad) een vergadering voor alle leden uitgeroepen. Tijdens deze jaarvergadering worden zo nodig de ouderraadsleden gekozen (voor een periode van vier jaar) en wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de ouderbijdrage. Ook wordt het plan voor het nieuwe schooljaar gepresenteerd en worden begroting en hoogte van de ouderbijdrage besproken. De ouderraad heeft een eigen e-mailadres waar u terecht kunt met al uw vragen en/of opmerkingen: or.donbosco@sarkon.nl
De ouderraad heeft een reglement ouderraad opgesteld.

 

Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door:

Voorzitter Wendy Putto of Cynthia Inder Maur
Secretaris vacature
Penningmeester Wendy Putto of Cynthia Inder Maur
Leden Cynthia Inder Mauer
  Geja Visser
  Ilse Bugel
  Ineke Hoekstra
  Karin Kikstra
  Rosanne Huijs
   

De oudervereniging heeft als hoofddoel: Het bevorderen van het contact tussen de school en de ouders/verzorgers. De leden van de ouderraad zitten in werkgroepen met teamleden voor de (mede)-organisatie van activiteiten als Sinterklaas, Kerst, Carnaval en het schoolreisje. Bij de praktische uitvoering roept de ouderraad zo nodig hulp in van de ouders die zich via de hulpouderlijst aan het begin van het schooljaar hebben opgegeven.

 

Ouderbijdrage

Voor elk kind op de Don Bosco wordt een financiële bijdrage gevraagd door de oudervereniging. Van dit geld worden zaken bekostigd als het sinterklaasfeest, de kerstmaaltijd, carnaval, de musical van groep 8, etc. De bijdrage is in principe vrijwillig, maar zonder uw bijdrage kunnen bovenstaande activiteiten geen doorgang vinden.

  • Voor groep 1 t/m 7: € 45,- per kind.
  • Voor groep 8: € 105,- per kind.

U wordt verzocht deze ouderbijdrage per kind over te maken op Rabobank rekeningnummer NL49RABO01340.94.301 t.n.v. Oudervereninging Don Bosco, Wieringerwerf. Onder vermelding van naam, achternaam en groep van uw kind(eren).

Stukken van de ouderraad (OR) gemaakt door de ouders.