arrow-intranet-overlay.png
R.K.B.S. Don Bosco  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Aan onze school is een oudervereniging verbonden: het contactorgaan tussen het team en de ouders/verzorgers voor het organiseren van bijzondere schoolactiviteiten voor de kinderen.
Iedere ouder die een kind op school heeft, is automatisch lid van deze vereniging. Eenmaal per jaar wordt door het bestuur van de oudervereniging (de ouderraad) een vergadering voor alle leden uitgeroepen. Tijdens deze jaarvergadering worden zo nodig de ouderraadsleden gekozen (voor een periode van vier jaar) en wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de ouderbijdrage. Ook wordt het plan voor het nieuwe schooljaar gepresenteerd en worden begroting en hoogte van de ouderbijdrage besproken. De ouderraad heeft een eigen e-mailadres waar u terecht kunt met al uw vragen en/of opmerkingen: or.donbosco@sarkon.nl
De ouderraad heeft een reglement ouderraad opgesteld.

 

De ouderraad

Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door:

Voorzitter Femke Hofstra
Secretaris Esmaralda Wassenaar
Penningmeester Wendy Putto
Leden Karin Kikstra
  Jeska van Oosten
  Marlies Rasing
  Rob Takes
  Linda Vriesman
  Magda Granneman
  Kris Herweijer

De oudervereniging heeft als hoofddoel: Het bevorderen van het contact tussen de school en de ouders/verzorgers. De leden van de ouderraad zitten in werkgroepen met teamleden voor de (mede)-organisatie van activiteiten als Sinterklaas, Kerst, Carnaval en het schoolreisje. Bij de praktische uitvoering roept de ouderraad zo nodig hulp in van de ouders die zich via de hulpouderlijst aan het begin van het schooljaar hebben opgegeven.

 

Ouderbijdrage

Voor elk kind op de Don Bosco wordt een financiële bijdrage gevraagd door de oudervereniging. Van dit geld worden zaken bekostigd als het sinterklaasfeest, de kerstmaaltijd, carnaval, de musical van groep 8, etc. De bijdrage is in principe vrijwillig, maar zonder uw bijdrage kunnen bovenstaande activiteiten geen doorgang vinden. De hoogte van de bijdrage is voor dit schooljaar € 10,00 per kind. Bij instroom vanaf januari 2019 is de bijdrage € 5,- per kind.

Elke klas gaat op excursie, deze excursies zijn educatief. Daarvoor vragen wij een bijdrage van €2,50 per kind.

Voor de schoolreis van groep 1 t/m 7 vragen we een bedrag van € 27,50,- per kind. Voor de schoolreis van groep 8 naar Texel vragen we een bedrag van € 90,- per kind. De bijdragen worden wel gelijktijdig geïnd en worden dan:

  • Voor groep 1 t/m 7: € 40,- per kind.
  • Voor groep 8: € 102,50,- per kind.

U wordt verzocht deze ouderbijdrage per kind over te maken op Rabobank rekeningnummer NL49RABO01340.94.301 t.n.v. Oudervereninging Don Bosco, Wieringerwerf. Onder vermelding van naam, achternaam en groep van uw kind(eren).

Stukken van de ouderraad (OR) gemaakt door de ouders.