arrow-intranet-overlay.png
R.K.B.S. Don Bosco  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Vakantierooster 2018-2019

Herfstvakantie 20 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Krokusvakantie 15 februari 2019 t/m 24 februari 2019
Goede vrijdag 19 april 2019
Tweede paasdag 22 april 2019 (valt in de vakantie)
Koningsdag 27 april 2019 (valt in de vakantie)
Voorjaarsvakantie 20 april 2019 t/m 5 mei 2019
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
Pinkstervakantie 8 juni 2019 t/m 16 juni 2019
Zomervakantie 12 juli 2019 t/m 25 augustus 2019

Vrije dagen

Studiedag 14 november 2018
Studiedag 15 februari 2019
Studiedag 25 februari 2019
Studiedag  26 juni 2019
Studiedag 12 juli 2019
 

Leerplichtwet

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk, er is dan sprake van ‘gewichtige omstandigheden buiten de wil van de ouders om: of ‘er zijn bijzondere omstandigheden’. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels- en richtlijnen staan hieronder beschreven.

Leerplicht en verlof

Toelichting op verlofaanvragen

Aanvraagformulier Verlof