arrow-intranet-overlay.png
R.K.B.S. Don Bosco  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Vakantierooster 2019-2020

Leerplichtwet

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk, er is dan sprake van ‘gewichtige omstandigheden buiten de wil van de ouders om: of ‘er zijn bijzondere omstandigheden’. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels- en richtlijnen staan hieronder beschreven.

Leerplicht en verlof

Toelichting op verlofaanvragen

Aanvraagformulier Verlof